κυκλίῳ

κυκλίῳ
κύκλιος
round
masc/neut dat sg
κύκλιος
round
masc/fem/neut dat sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • κυκλίωι — κυκλίῳ , κύκλιος round masc/neut dat sg κυκλίῳ , κύκλιος round masc/fem/neut dat sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • CYCLICUS Scriptor — apud Horatium, de Arte, v. 136. idem cum Epico Poeta Rhapsodo, Turnebo, Advers. l. 19. c. 9. Salmasio vero non omne Poema Heroicum Κύκλος Ε᾿πικὸς dictus est: Sed opus ex multis diversorum Poetarum carminibus (qui Ποιηταὶ τȏυ Κύκλου vocabantur)… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • κύκλιος — α, ο (AM κύκλιος, ία, ον, Α θηλ. και ος) [κύκλος] 1. στρογγυλός, κυκλικός («κυκλία ἀσπίς», Αρχέστρ.) 2. φρ. κύκλιος χορός» κάθε χορός που χορεύεται από πολλά άτομα τα οποία, πιασμένα χέρι χέρι, σχηματίζουν κύκλο και ο οποίος, στην αρχαία εποχή,… …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”